cityexpand logo electrisch CO² neutraal

Zero Emission

Our Mission!

CO² neutraal waterwerk

Waterwerken conform de nieuwe norm

Emissievrije Logistiek

Groene logistieke stromen optimaliseren en combineren

Emissievrij watertransport

De koppeling van de slimme boot met het mobiele energie platform

Samenwerking maakt de toekomst

XMS machineservice

Passie voor werken op en aan het water draagt bij aan een een uiterst gedreven en bedreven kracht aan boord.

Van Schie B.V.

Met diensten van specialistische infrawerken tot ponton- en rijplatenverhuur, continu in beweging.

Komt uw project qua stikstof niet van wal?

Als emissie, duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan is creativiteit de oplossing.


Waarom moeilijk denken als de oplossing er al eeuwen lang ligt? De combinatie van ‘hoe we het vroeger deden’ met de emissienormen van nu.


Bouwen aan de toekomst doen we samen!

Aan  werkzaamheden in de stad kleven vaak een hoop beperkingen, met op de eerste plaats weinig ruimte. Hoe mooi zou het zijn als we bouwplaatsen kunnen bouwen op het water? Niet iedere dag aan en afvoer met vrachtwagens door het kunnen opslaan van materialen. Met de oplossingen van CityExpand is dit mogelijk, modulair uitbreidbare (drijvende)bouwplaatsen bieden zekerheid voor de toekomst.


Onze CO2 voetafdruk zetten we neer voor de toekomst.

Schone en veilige steden

Circle Line Logistics biedt een duurzame en kostenefficiënte waterlogistieke service. Voor de dienstverlening wordt er gebruik gemaakt van moderne duwboten, modulaire barges en mini-pontons. Samenwerken met CityExpand operators, en gebruik maken van bestaande hub- en overslag locaties. Door bestaande logistieke stromen te optimaliseren en combineren wordt er in veel gevallen goedkoper gewerkt.

Instappen in de trein die emissievrij werken heet!

Johan-promo-2.1

'Onze CO2 voetafdruk zetten we neer voor de toekomst'

Johan van Veen

Werken vanuit een veilige basis

 Gebouwd  en gecertificeerd conform de richtlijnen van binnenvaart wet- en regelgeving.

Combineren van kansen

Efficiënt in transport

Middels een innovatief koppelsysteem is dit werkplatform binnen een uur operationeel inzetbaar.
Vanaf het water emissievrij van A tot Z.

Du​​​​urzame brandstof

Een zeer hoge CO2-reductie van maar liefst 90% en een lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, stikstof en zwavel. ' HVO, voor de toekomst '

La​​​​ag boven water

Drijvend succes zit hem in de doorvaart-hoogte. Met een max. hoogte van 1,50m kan het samenstel onder c.a. 80% van de bruggen in Amsterdam varen en werken.

Ruimte in de stad

Emissievrij​​​​ trans​​​​port

Middels een elektrische duwboot het logistiek transport van goederen verplaatsen naar het water

CO² neutraal w​​​​aterwerken

Waterwerken conform de hoogste emissie-eisen mogelijk om projecten niet op stikstof te laten stuiten.

Zorgel​​​​oos bereikbaar

Bereikbaarheid met veiligheid voorop, wegwijs in een wirwar van  wet- en regelgeving op het water.

W​​​​erkplateaus

(bouw)werk op en aan het water vraagt vaak om extra werkruimte. Uitbreiding van de bouwplaats is geen overbodige luxe.

P​​​​ontons

In elk gewenste samenstelling koppelbaar om veilig werken de standaard te maken. Drijvende stabiliteit is blijvende stabiliteit.

Bereikb​​​​aarheidsvoorziening

Of het gaat om inspecteren, bouwen of repareren. Bereikbaarheid is de benodigde voorziening voor elk werk.

Graafwerkzaamh​​​​eden

Werken vanaf het water om druk op de binnenstad te verlagen? De oude kademuren en bereikbaarheid

Trans​​​​porteren

Aan en afvoer van bouw/sloop materialen via het water? In het kader van vroeger was alles beter is dit zeker het geval.

La​​​​den en lossen

Naast aan en afvoer van materieel en materiaal is, het overbrengen naar de wal geen uitdaging met het kraanponon.

Hoe kan CityExpand bij uw werk aansluiten?

  • Emissievrij op voorsprong?
  • Bouwplaatsen met extra ruimte creëren overzicht en veiligheid?
  • Stagnatie door Stikstof-perikelen?


Dan is dit het meest complete programma aan emissie-maatregelen om stilstand tegen te gaan