Kwaliteits-systemen

Klaar voor de toekomst

Kwaliteits-

Systemen

Klaar voor de toekomst

Certificaten

VCA*

VGM checklist aannemers


Met het VCA 1 certificaat kunnen bedrijven aantonen dat zij voldoen aan eisen in de VGM-checklist Aannemers. Een VCA 1 certificaat is inmiddels vaak een basiseis vanuit opdrachtgevers als het gaat om risicovolle werkzaamheden.

ISO 9001

 Int. Standardization Organization
De wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle procesonderdelen in de organisatie.

BRL SIKB 7004

Beoordelingsrichtlijn werken in verontreinigde bodem
Protocol 7004 omschrijft eisen aan organisatie, personeel en werkwijze van de aannemer t.a.v. werken in verontreinigde grond.  Een richtlijn en verplicht om aan te houden als een professional uw vervuilde grond laat onderzoeken, reinigen en storten 

Bedrijfsgegevens

KVK inschrijving

Uittreksel Kamer van Koophandel
Het KvK uittreksel is een document met verschillende bedrijfsgegevens en is op te vragen bij de Kamer van Koophandel. Dit document is het bewijs dat een bedrijf officieel staat ingeschreven in het Handelsregister. Het KvK uittreksel kan door iedereen worden ingezien of opgevraagd.

Beleidsverklaring

Verklaring beleid Van Veen
Document waarin de werkgever de visie, waarden en beleidsobjectieven formuleert in verband met welzijn op het werk. Het geldt als schriftelijk engagement om te voldoen aan de Welzijnswet en uitvoeringsbesluiten om voortdurend naar verbetering te streven.